Close

Laws and Regulations

TitleLaw TypeEffective DateDownloads
អនុក្រឹត្យលេខ ២០៣ ស្តីពីការតែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ Download អនុក្រឹត្យ March 2023 13
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត Download សេចក្ដីសម្រេច May 2023 6
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ Download សេចក្ដីសម្រេច May 2023 2
ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៤១៣ បនក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី​ ការតម្លើង​កម្រិត​ និង​ការបង្កើត​អង្គភាព​សុខាភិបាល Download ប្រកាស December 2020 2
ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គម​ឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ Download ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ May 2021 1
សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការរៀបចំរបាយការណ៍របស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ Download សរាចរណែនាំ October 2013 4
Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) – PDF Download ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ April 2023 3